Virtuálny sprievodca výrobou plošného spoja (PCB) - základné výrobné kroky predstavené vo videách:

vzorka10a.jpg
vzorka7a.jpg
vzorka6a.jpg
vzorka6a.jpg
vzorka5.jpg
vzorka3.jpg
Popis kroku

Krok 1
spracovanie dát, výroba filmových matríc
Popis kroku

Krok 2
skladanie vrstiev, príprava výrobného panela
Popis kroku

Krok 3
navŕtanie výrobného panela podľa dát
Popis kroku

Krok 4
pokovenie navŕtaných dier
Popis kroku

Krok 5
prenesenie motívu z filmovej matrice na výrobný panel
Popis kroku

Krok 6
galvanické zosilnenie motívu a prekovených dier
 nanesenie cínového rezistu

vzorka4.jpg
vzorka1.jpg
vzorka2.jpg
vzorka2.jpg
vzorka2.jpg
vzorka2.jpg
Popis kroku

Krok 7
odleptanie plošného spoja
odstránenie cínového rezistu
Popis kroku

Krok 8
nespájkovacia maska, servisný popis
Popis kroku

Krok 9
povrchová úprava HAL, NiAu (RoHS)
Popis kroku

Krok 10
mechanické opracovanie frézovaním, drážkovaním
Popis kroku

Krok 11
metalografický mikrovýbrus
Popis kroku

Krok 12
optický test, elektrický test, kontrola kvality