Plošné spoje s riadenou impedanciou:

Program na výpočet riadenej impedancie a návrh testovacích kupónov:
ICD Stackup Planner od spoločnosti In-Circuit Design Pty Ltd. (www.icd.com.au)

Zariadenie na meranie riadenej impedancie:
Zmetrix ST300 od spoločnosti ZMetrix, Inc. (www.zmetrix.com)

Meranie v súlade s normou IPC-2141A (www.ipc.org)


Príklad výpočtu riadenej impedancie a návrh testovacieho kupónu:
Pracovisko na meranie riadenej impedancie

Pracovisko na meranie riadenej impedancie


Proces merania riadenej impedancie

Proces merania riadenej impedancie


Software na meranie riadenej impedancie

Software na meranie riadenej impedancie


Ukážka protokolu z merania riadenej impedancie

Ukážka protokolu z merania riadenej impedancieNaš produkt:
Viacvrstvový plošný spoj
12 vrstvový multilayer
100um technológia výroby
100 um technológia
Via in pad technológia
Via in Pad technológia
Plošné spoje s riadenou impedanciou
Riadená impedancia
Copyright © SQP International s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Youtube page Facebook page English version