SQP International - Politika kvality

Vedenie spoločnosti SQP International s.r.o.prijalo politiku kvality, ktorá vychádza zo základného predpokladu podnikania, čo je uspokojiť očakávania a potreby zákazníkov. Smeruje k udržaniu pozície na trhu a dosiahnutiu dlhodobej stability a prosperity. Za týmto účelom je vytvorený funkčný systém riadenia kvality, ktorý je v súlade s ISO 9001:2015 a ktorý je plne integrovaný do riadiaceho ERP (Enterprice Resource Planning).

Je potrebné realizovať ciele a požiadavky:

 • Docieliť maximálnu spokojnosť zákazníkov, plniť ich požiadavky a predvídať ich očakávania.
 • Udržať a rozvíjať interné prostredie, v ktorom sa zamestnanci môžu aktívne zapojiť pri dosahovaní cieľov spoločnosti.
 • Systematicky vytvárať zamestnancom vhodné podmienky pre plnenie úloh, zvyšovať kvalifikáciu a zručnosti.
 • Dôsledným plánovaním predchádzať časovému stresu, ktorý zhoršuje kvalitu činnosti.
 • Uprednostňovať kvalitu pred kvantitou.
 • Investovať do modernizácie technológií na základe vývoja vedy a techniky.
 • Na minimum redukovať záťaž životného prostredia a úsporne využívať zdroje.
 • S vybranými dodávateľmi spolupracovať pri zavádzaní nových inovatívnych materiálov a technológií. Títo dodávatelia sú v zozname schválených dodávateľov a je s nimi vybudovaný dlhodobý partnerský vzťah.
 • Rozhodnutia spoločnosti, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu poskytovaných služieb, stabilitu spoločnosti alebo spokojnosti zákazníkov sa musia vykonávať na základe analýz údájov a informácií.


 • Bude sa sústavne vylepšovať riadiaci systém (ERP). Bude sa podporovať systém managementu kvality a bude sa udržiavať vedomosť o jeho dôležitosti a funcionalite.

  Pre konzultácie technických riešení, cenové ponuky, alebo ďaľšie informácie nám zavolajte, napíšte:

   Telefón:+421484188300
   Mobil: +421908929550
   Email: info@sqpinternational.com
  
  Naš produkt:
  Viacvrstvový plošný spoj
  12 vrstvový multilayer
  100um technológia výroby
  100 um technológia
  Via in pad technológia
  Via in Pad technológia
  Plošné spoje s riadenou impedanciou
  Riadená impedancia
  Copyright © SQP International s.r.o. Všetky práva vyhradené.
  Youtube page Facebook page English version