Imprint:

Adresa:
SQP International s.r.o.
Vlkanovska cesta 167
97631 Vlkanova, Slovak Republic
Riaditeľ:
Ing. Peter Hric
Tel.:
+421484188300
Email:
info@sqpinternational.com
Internet:
www.plosnyspoj.sk
IČ DPH:
SK2021554073
Obchodný register:
Obchodný register vedený pri Okresnom súde Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 6870/S
IBAN:
SK4209000000005049210378
BIC (SWIFT):
GIBASKBX
Banka:
Slovenská sporiteľňa, a. s.

Pre konzultácie technických riešení, cenové ponuky, alebo ďaľšie informácie nám zavolajte, napíšte:

 Telefón:+421484188300
 Mobil: +421908929550
 Email: info@sqpinternational.com
Holiday Info

Naš produkt:
Viacvrstvový plošný spoj
12 vrstvový multilayer
100um technológia výroby
100 um technológia
Via in pad technológia
Via in Pad technológia
Plošné spoje s riadenou impedanciou
Riadená impedancia
Copyright © SQP International s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Youtube page Facebook page English version