Etický kódex

Tento etický kódex stanovuje základné princípy a etické normy v SQP International s.r.o.. Cieľom je vytvoriť etické a transparentné pracovné prostredie, ktoré podporuje zodpovedné správanie a rešpektuje všetky zainteresované strany.

Základné hodnoty:

Čestnosť a integrita: Vo všetkých aktivitách sa riadime princípmi čestnosti a integrity. Vyhýbame sa akýmkoľvek podvodom, nekalým praktikám.

Rešpekt a dôstojnosť: Rešpektujeme všetkých ľudí, bez ohľadu na ich rasu, pohlavie, náboženstvo, národnosť, či sexuálnu orientáciu. Zaobchádzame so všetkými s dôstojnosťou a bez predsudkov.

Zodpovednosť a udržateľnosť (ESG):

Preberáme zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.
Dodržiavame všetky platné zákony a predpisy a riadime sa etickými normami.
Dodržiavame environmentálne normy EÚ.
Zabezpečujeme bezpečné pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov.
Rešpektujeme ich pracovné práva a podporujeme ich rozvoj.
Vyhýbame sa akéjkoľvek diskriminácii alebo obťažovaniu na pracovisku.
Vo vedení spoločnosti uplatňujeme transparentné a zodpovedné praktiky.
Predchádzame konfliktom záujmov a dbáme na etické správanie.

Spravodlivosť a nestrannosť: Vo všetkých záležitostiach sa riadime princípmi spravodlivosti a nestrannosti.

Transparentnosť: Komunikujeme otvorene a transparentne. Vyhýbame sa konfliktom záujmov a zverejňujeme všetky relevantné informácie.

Ochrana údajov a duševného vlastníctva: Chránime všetky osobné a iné citlivé údaje, ktoré nemôžu byť zdieľané mimo spoločnosti.

Ochrana životného prostredia: Dbáme na ochranu životného prostredia a znižovanie nášho negatívneho dopadu na planétu.

Záväzky:

Netolerujeme žiadnu formu korupcie alebo úplatkov.

Dbáme na ochranu dôverných informácií spoločnosti a klientov.

Vyhýbame sa akýmkoľvek konfliktom záujmov a v prípade ich vzniku ich transparentne riešime.

Dodržiavame všetky platné zákony a predpisy, vrátane environmentálnych predpisov a noriem EÚ.

Vytvárame a udržiavame bezpečné pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov.

Netolerujeme žiadnu formu diskriminácie alebo obťažovania na pracovisku.

Rešpektujeme súkromie všetkých ľudí a dodržiavame príslušné predpisy o ochrane osobných údajov.


Tento etický kódex je záväzný pre všetkých zamestnancov. Očakávame, že sa budú riadiť jeho princípmi a etickými normami. V prípade porušenia etického kódexu budú uplatnené príslušné opatrenia.

Pre konzultácie technických riešení, cenové ponuky, alebo ďaľšie informácie nám zavolajte, napíšte:

 Telefón:+421484188300
 Mobil: +421908929550
 Email: info@sqpinternational.com

Naš produkt:
Viacvrstvový plošný spoj
12 vrstvový multilayer
100um technológia výroby
100 um technológia
Via in pad technológia
Via in Pad technológia
Plošné spoje s riadenou impedanciou
Riadená impedancia


Vážime si Vaše súkromie

Svoj súhlas s ukladaním súborov cookies z nášho webového sídla www.plosnyspoj.sk ako aj od tretích strán vo Vašom zariadení súvisiace s anonymizovaným spracovaním údajov za účelom zlepšenia navigácie a používania  našich stránok, efektívnejšieho použitia marketingových a remarketingových nástrojov a poskytnutím obsahu od nás a od tretích strán vyjadríte kliknutím na tlačidlo “Prijať všetky súbory cookies”.

Pokiaľ si želáte viac informácií alebo si želáte zmeniť nastavenie používania cookies, kliknite na tlačidlo “Spravovať nastavenia cookies”.


Prijať všetky súbory cookies Spravovať nastavenia cookies

Copyright © SQP International s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Youtube page Facebook page English version