História

1995
Založenie spoločnosti s cieľom poskytovať služby iným výrobcom dosiek plošných spojov.
Spracovanie dát pre výrobu DPS, vykresľovanie filmových matríc na laserovom fotoplotri.
Výroba testovacích adaptérov, frézovanie, drážkovanie a vŕtanie DPS.
Začiatok predaja malých sérií a prototypov v rýchlych dodacích termínoch.
1996-1997
Stavba vlastných výrobných priestorov, postupná inštalácia technológií pre chemické procesy.
1998-1999
Inštalácia laminačného lisu a procesu černenia, začiatok výroby viacvrstvových DPS.
Inštalácia procesu povrchovej úpravy chemickým NiAu.
2000-2001
Stavba vlastných výrobných priestorov pre suché procesy, reinštalácia technológie.
2002-2003
Začiatok výroby prototypov pool technológiou, spustenie klientského portálu.
Za 10 rokov prevádzky databáza 91.000 podrobne zdokumentovaných objednávok.
2003-2006
Zavedenie technológie flying-probe test pre elektrický test komplexných DPS.
Postupné rozširovanie výrobných priestorov a výrobných kapacít.
2007-2009
Inštalácia automatických liniek pre chemické procesy.
Inštalácia nového procesu prekovenia vhodného pre HDI technológie.
Inštalácia nového laminačného lisu so zameraním na HDI technológie a špeciálne materiály.
2010-2011
Inštalácia softvéru UCAM pre spracovanie dát. Modernizácia technológií pre optický a elektrický test.
Inštalácia procesu clonového nanášania nespájkovacej masky.
Inštalácia nového vŕtacieho zariadenia s CCD technológiou a presným meraním v osi Z.
2012-2013
Zavedenie nových materiálov s vysokým Tg, výroba flexibilných plošných spojov.
Nainštalovanie procesu "Plasma". Výroba plošných spojov s riadenou impedanciou.
2014-2015
Modernizácia technológie pre optické a elektrické testovanie. Technológia el. skenovania.
Inštalácia výkonného vŕtacieho zariadenia podporovaného CCD technológiou.
Inštalácia technológie pre expozíciu s riadeným UVLED zdrojom a CCD registráciou.
Inštalácia technológie „Inkjet“ pre tlač popisu s vysokým rozlíšením priamo z dát.
Inštalácia technológie pre prípravu povrchu materiálov s hrúbkou od 0.1 mm.
Výstavba - rozšírenie výrobných priestorov.

Pre konzultácie technických riešení, cenové ponuky, alebo ďaľšie informácie nám zavolajte, napíšte:

Tel:
+421484188300
Mobil:
+421908929550
Email:

>
  • Flying probe tester Mania loc8
  • Optický tester Mania acceler 8
  • Opticky tester Orbotech Fusion 22
  • Vŕtacie zariadenie s CCD technológiou