Výroba laserom rezaných SMT šablón

Popri výrobe plošných spojov Vám ponúkame vlastnú výrobu laserom rezaných SMT šablón.

K dispozícii sú nasledujúce hrúbky materiálov pre laserom rezané SMT šablóny:
0,40 mm
0,35 mm
0,30 mm
0,20 mm
0,18 mm
0,15 mm
0,127 mm
0,12 mm
0,10 mm
0,08 mm

Zariadenie LPKF na výrobu láserom rezaných SMT šablón